Svenska English

Karusellen

Vad vi gör

Strategi

Vi är övertygade om att känslor styr våra beslut. En väldefinierad och konsekvent utförd positioneringsstrategi, baserad på skarpa insikter om emotionella drivkrafter som driver vald position är fortfarande en outnyttjad kraft inom marknadsföring.

Vi har en väl beprövad arbetsprocess för att göra våra kunders varumärken oemotståndliga. 

Läs mer »

Aktivering

En varumärkesstrategi blir aldrig framgångsrik av sig själv, oavsett hur genomtänkt och kreativ den är. Att strategin är grundligt förankrad i företaget och hos medarbetarna är A och O för att nå framgång och skapa långsiktig tillväxt. Det är här den verkliga utmaningen ligger.

The moment of truth. 

 

 

Läs mer »

Innovation

Sanna, djupa och helst nya insikter om kundernas funktionella och emotionella behov är nyckeln till framgångsrika innovationer. På Core söker vi alltid efter unika lösningar, som samtidigt är realistiska och faktiskt skapar kundnytta. Vi ser därför alltid till att våra affärsförslag är marknadstestade och genomförbara.

Läs mer på Core Innovations nya hemsida.


Läs mer »